Logo CYCLO
Meerdaagse Sauerland

De bestuursfunctie van PR was al langere tijd vacant. De activiteiten van de PR waren tot voor kort verdeeld onder de huidige bestuursleden, een weinig optimale situatie.

Helaas is het niet gelukt om een kandidaat te vinden die kon worden geïnstalleerd tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2019.

Na de ledenvergadering van 2019 heeft Sylvia Oerlemans zich aangemeld om deze functie te vervullen. We zijn daar als bestuur erg blij mee en hebben het volste vertrouwen dat Sylvia deze functie goed kan vervullen.

Officieel kan Sylvia pas benoemd worden tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2020. Omdat de PR een goede coördinatie verdient zijn wij van mening dat het goed is dat Sylvia vanaf nu deze taak alvast oppakt ondanks dat ze nog niet officieel is benoemd.

Het bestuur zal haar te zijner tijd uiteraard formeel voordragen, maar wij jullie hierover nu alvast van dit voornemen in kennis stellen.

Sylvia’s eerste taak betrof een feestelijke: het bijwonen van de ondertekening van het sponsorcontract met Siccadania en het overhandigen van de bijbehorende bos bloemen aan Joost Barneveld van Siccadania.
Syl


Komende activiteiten

aug
24

24-08-2019 10:00 - 19:30

aug
29

29-08-2019 18:30 - 20:30

sept
1

01-09-2019 09:00 - 13:00

sept
5

05-09-2019 18:00 - 20:00

sept
7

07-09-2019 09:00 - 12:30